Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.wymarzoneskarby.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, dla realizacji wymogów w nim przewidzianych chcemy Państwa poinformować o zasadach ochrony prywatności w Sklepie internetowym www.wymarzoneskarby.pl:

  1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, tj. Marzena Skarbek-Świstak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wymarzone Skarby Marzena Skarbek-Świstak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8181681840, REGON: 389022589.
  2. Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  4. a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  5. b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

 

PLIKI “COOKIES” SKLEPU INTERNETOWEGO www.wymarzone.skarby.pl

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia z którego korzysta Klient i za pomocą którego uzyskuje dostęp do strony internetowej Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować serwis indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu danego użytkownika oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

1) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;

2) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 

Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu uwierzytelniania Klienta w serwisie i zapewnienia sesji w serwisie, a w szczególności do utrzymania sesji Klienta serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.